هیچکس نمی خواهد تنها باشدهیچکس نمی خواهد تنها باشدهیچکس نمی خواهد گریه کندبدنم می خواهد که تو را در آغوش بگیردبسیار بد است که به روحت صدمه می زندزمان گرانبهاست

 

و به دور دستها می لغزدو در همه ی لحظات عمرم در انتظار تو بوده امهیچکس نمی خواهد تنها باشدپس چراچرا اجازه نمی دهی عاشقت باشم . . .

می توانی صدایم را بشنوی

آوازم را می شنوی

این آوازی عاشقانه است

پس قلب تو می تواند مرا بیابد

و ناگهان تو

تو هستی که از پلکان

به سوی آغوش من پرواز می کنی ، دلبندم

پیش از آنکه من دیوانگی آغاز کنم

به سویم بیا

به سویم بیا

چرا که من می میرم

می خواهم احساس کنم که نیازمندم هستی

درست مانند هوا مرا تنفس می کنی

من به تو در زندگی ام نیاز دارم

از من دور نشو

دور نشو

دور نشو . . . نه

هیچکس نمی‌خواهد تنها باشد

هیچکس نمی خواهد گریه کند/ 0 نظر / 17 بازدید