بهانه...!!!

 

 

شعر بهانه است


برای از تو نوشتن


در نبودت،

بیایی !!!فقطبه تماشایت می نشینم ......
.
.

 

 

ایرج.تمجیدی

 

 

/ 6 نظر / 19 بازدید
جام امید در همه ایام زهر داشت

خورشید را بگو غروب نکند وجود ِ من سراسر نیاز است ساعت ها می نشینم روبه رویت؛ پای صحبت هایت بی آنکه خسته شوم فقط حرف بزن حرف برایم کافی ست

ستاره بی نشان

شعر همیشه بهانه دل عاشق یه شاعره ... شعراتون پر بهانه و پر دلتنگین..........

معصومه

اون که رفته دیگه برنمیگرده

رز

بیایی فقط به تماشایت می نشینم... شاهکار است استاد [قلب]

elham

برایت نوشتم" بهار من "تا شکوفه کنی در من بیین ......!دستهایم دارند شکوفه میدهند.....e