قفس

 

عشق را می شود درونِ یک قفس هم تجربه کرد!

مرغِ عشق

به چه عشق ورزد

تنها،

آزاد و رها ....!.

.
.
ایرج.تمجیدی
/ 4 نظر / 20 بازدید
سایه

تنهــا تــو را ستــودم! آنســان ستــودمــت كه بــداننــد مــردمــان، محبــوب مــن، بــه ســان خــدایــان ستــودنی اســت . . . حمید مصدق

off daughter

دستم را بگیر… نگذار به یادت بیفتم…!

off daughter

دلم بچگی میخواد!جلو کدوم مغازه پا بکوبم تا برام آرامش بخرند.