گم کــــــرده ...!


دستی بر ستاره ،


دستی بر شب ،


نه شب را یافتم ،

 

نه ستاره...!


 

 

مستــــــور

 

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
شباهنگ

بنام او چشمی برآسمان در انتظار دیدن ماه ماه نیامد و ستاره رفت من ماندم و شب و تنها ... درود زیبا بود .....