کویـــر

 

می دانی


تو رفتی وُ

باران هم دگر

کویر دلم را

تَر نمی کند....


.
.
.

ایـــــرج.تمجیدی
/ 1 نظر / 27 بازدید
سایه

آرزو هـــایم تنــها به یـک جـهـت مــی روَند ســمت ِپـریشــــانی ِ مـــوهای ِتـو . . . نیلوفر ثانی