نقشآسمان سربی رنگ.

من درون قفس سرد اتاقم

دلتنگ.

می پرد مرغ نگاهم

تا دور.

آه باران باران

پر مرغان نگاهم را شست.

از دل من اما

چه کسی

نقش او را خواهد شست؟

*** 

 

حمید مصدق

 

 


/ 2 نظر / 17 بازدید
شباهنگ

بنام او اما چه کسی نقش تورا خواهد شست ......... شعرهای حمید مصدق بسیار زیبا هستند درود و سپاس