تشنه...!


 

تشنه تر از آن گل در گلدانم

تشنه باران محبت

تشنه آن صدای پر مهرت

تشنه باریدن لطفت

نشسته ام تا به سحر

که بیایی

که بریزد هم چون شبنم

قطره اشکم

همه در پای  تو محبوبم

 

 

 

 

 

مســــــتور

 

 


/ 0 نظر / 17 بازدید