این روزها...!

 

تب دار است روز ها 
شب ،
در بستری خفته و بیمار است 
کوچه غمگین
لحظه بیمار 
دریایِ خروشان است
این روز هادر نبودت..........
.
.
.


 

ایرج.تمجیدی

 

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
ستاره بی نشان

در نبودنت فقط ستاره میشمارم..ولحظه های سردم را با گرمی خاطرات از یاد رفته دلم پر می کنم

شیدا

پاییز که خود به تنهایی, شرحِ ِ این ماجراست!