کشمکش

ستاره


ماه


آسمان


در کشمکش بی تو بودن


جان باخت


من هنوز می نویسم


از تو ....
.
.
.
ایـــرج.تمجیــــدی

 


/ 1 نظر / 29 بازدید
رز سفید

تو ... تا کجای این جهان پا به پای من خواهی آمد ؟؟ از تنهایی ام خسته نمی شوی !