گیسو....

 

پنجره بازبود،
نگاهم
سوار بر باد
بر گیسوی تو

عاشق شد.
.
.
.
ایرج.تمجیدی

 

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
sheida

خیلی قشنگ بود[گل]

دنیای پر فریب

زندگی باید کرد ! گاه با یک گل سرخ گاه با یک دل تنگ گاه با سوسوی امیدی کمرنگ زندگی باید کرد ! گاه با غزلی از احساس گاه با خوشه ای از عطر گل یاس زندگی باید کرد ! گاه با ناب ترین شعر زمان گاه با ساده ترین قصه یک انسان زندگی باید کرد ! گاه با سایه ابری سرگردان گاه با هاله ای از سوز پنهان گاه باید روئید از پس آن باران گاه باید خندید بر غمی بی پایان لحظه هایت بی غم ............ روزگارت آرام ........