نفرین بر جدائــــــــــی...!


چه بی رحمانه  زندگی بر تنه خسته ای  تازیانه میزند

وقتی احساس کنی دیگر چشمانی به انتظارت نیست

وقتی قلبی برایت دگر نمیزند

وقتی گرمای دستانی پر زمهر از تو دور می شود

وقتی جدائی  در ماتم تو جشن میگیرد

چه بی رحمانه دل تنگ می شود....!ایــرج.تمجیـــدی
 

/ 1 نظر / 16 بازدید
شباهنگ

بنام او آه امان از جدایی ......... وقتی چادر تمام قدش را پهن میکند بر سر آدم دیگر جایی برای تنفس شمیم خوش وصل نمیماند ..... درود ...زیبا نوشتید