نقطه ها...

 

 

.......


نقطه ها


پایان جمله هایی استکه به تو ختم می شود.
.
.
.

 

 

ایرج.تمجیدی

 

 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
elham

من ساد ه ام ... ساد ه میگویم وساد ه مینویسم ...هرکس ساده باشد وسادگی را نفس بکشد مرا از چشمانم خواهد خواند.... الهام