جنگل شعر...!

 

تو مرا
می بری آخر به کجا
به ته جنگل شعر
به سر آغاز بهار
به تمنای وصال
به کجا می کِشی ام
به لبالب شدن از شوق و نیاز
به کجا می بریم؟

تو بگو.........
.
.
    ایرج.تمجیدی

 

/ 5 نظر / 41 بازدید
ستاره بی نشان

به کجا؟ سوالیست بی جواب که فقط عشق پاسخش را میداند.. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سونیان

سلام اقا ایرج خوبی‏?‏ شعرتون بازم قشنگ بود رفیق اپم دوست من

سونیان

سلام رفیق خوبی‏?‏ هنوز خبری از اپ نیستا... اومدم خبرت کنم اپمممم خوشحال میشم بیای

عدنان

سلام جناب خیلی کارت درسته... واقعا حال کردم با حرفات...