آوار...!!!

 

 

در دلم انگار


بهمنی است


فرو میریزد


وقتی


نگاه می کنم
.تــــــــــو را..!!!
.
.

 

 

ایرج.تمجیدی

 

 

/ 4 نظر / 23 بازدید
ستاره بی نشان

چقدر قشنگ نگاه رو توصیف می کنین...و نگاه از دریچه نگاه خودتون و شعرتون و دلتون پیداس... ما هم نگاه میکنیم.... [گل][گل][گل]

زهرا

بیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بود این جمله عالی هس