زندان...!

 

 

می کشم
 
 
خط هایی عمودی
 
بر برگ های کاغذی که نام تورا در آن نوشته ام
 
 
 
محبوس می شوی
 
 
 
حال دیگر هر لحظه
 
 
 
نام توست

 
 
رو برویم

 
بی هیچ گریزی......
 
 
 
.
.
.
ایرج.تمجیدی
/ 4 نظر / 20 بازدید
ستاره بی نشان

زندانی سطر های شاعرانه شدن...بی هیچ گریزی...زندانبان شاعری هستید شما...

فاطمه

خیلی با احساس و زیبا مینویسید

فاطمه

خیلی با احساس و زیبا مینویسید