شکست...!

 

 

مواظب پایت باش

شکست

آخرشیشه بغض ........
.
.
ایرج.تمجیدی
/ 2 نظر / 18 بازدید
ستاره بی نشان

و چه سنگین می شکند بغض ...و چه سخت ششیه خرده اش جمع می شود..

شیدا

شیشه ی بغض که خوب است خود خواهانه شیشه ی دل می شکنند, این روزها و انتظار دل ِ سالم دارند؛مقابلشان!