نامَ ت

 

 

بار ها سوزاندم


تمام شعر هایم


هر چه نام تو بود


چه کرده ای


باز

نام تو


سر آغاز شعر هایم شد...


.
.
.
.
ایرج.تمجیدی

 

 

/ 2 نظر / 20 بازدید

خیلی خوب بودند .یا من دلم گرفته بود یا شما قشنگ نوشتی

نون.کاف

تو با من چه کرده ای که از یادم نمیروی.... "سید علی صالحی"