حافظه............

 

 

هیچ طوفانی
هیچ باد سهمگینی
نمیتواند
آن همه شعرو ترانه
آن همه احساس شاعرانه
آن همه خاطرات شبانه
را از جای حرکت دهد
نه تدفین شده اند
نه از یاد رفته اند
که برگ برگش همه در حافظه جاری است...
.
.
.
.
.
ایرج.تمجیدی

/ 1 نظر / 18 بازدید
شیدا

احساس شاعرانه_ی شما خیلی زیباست.... [گل]