آغاز...!!!

 

 

من از احساس سرشارم
میان دستانت

وقتی که می خندی

پر از آغازم....
.
.

.
ایرج.تمجیدی

/ 2 نظر / 19 بازدید
شیدا

چه خوب که اومدی[لبخند] گل باران میشود مسیر از آمدنت [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

ستاره بی نشان

دوست تر میدارم که همیشه پر از اغاز باشی ای پر از تمامی احساس