قلم...!

 

تو نیستی

هوار میشود درد نبودنت

من می مانم

قلم ،

تکه ای کاغذ

ازهجوم خیالتشاعر می شوم
.
.
.
ایرج.تمجیدی

/ 2 نظر / 19 بازدید
ستاره بی نشان

شاعر شدن..و بهترین شعر ها را برای او سرودن و نهایت عشق از واژه های پر گدازه اتان پیداست...