آتش...!

 

شاعرانه ترین شعر زمان را
می توان

در چشم تو دید

یک دمی

دیدن رویت
موج عشقی است
که آتش می زند
بر قلب و وجود..
            .
.
      ایـــرج.تمجیدی

/ 2 نظر / 23 بازدید
ستاره بی نشان

زبانه های این اتش عشق ..سوزان است و پر حرارت.......... زیباست بی اندازه[گل]