بی قـــــــــــرار.....!

 

بی قراریم

از

لحظه های بی تو بودن است

صدای تو

آرامش تمام لحظه های با تو بودن است...!
.
.
.
.
.
ایــــــــــــرج.تمجیدی

 

 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید