حادثه


 

بیا نگذریم

نگذریم از حادثه،

از اتفاق - افتادن ماه

در حوضچه خیال،

نگذاریم عشق در دخمه فراموشی

زیر یک برگ سیاه

یا نخل خشک شده ای در شط فرات

بین آدمک های سیاه

سخت بگرید......

 

ایرج تمجیدی

/ 1 نظر / 66 بازدید
سلبی ناز رستمی

سلام استاد بزرگوارم نبودنتان محسوس و وجودتان هماره پایدار... شعر قشنگی خواندم . لطیف ...عمیق بین آدمک های سیاه