باغ دلتنگی ...!!!

 

  در باغ نگاهم
هرس می کنم

هر نگاهی


جز نگاه تو.....
.
.
.
.
ایرج.تمجیدی

/ 2 نظر / 19 بازدید
شیدا

آره...چه جالب نوشته هاتون( دقیقا) داره! خیلی خوب بود.