عشــــق بود و چشـــــم تــــو...!(ایرج.تمجیدی)

وقتی شعر بود وحجم صدای تو ، وقتی تنها یاریگر دستانم دست تو بود ، نه شب، شب بود و نه روز، روز .. فقط عشق بودو چشـــــــــــــــم مستِ تو..!!!

آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
3 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
9 پست
مهر 90
15 پست
شهریور 90
8 پست
مرداد 90
12 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
6 پست
آذر 89
6 پست
عشق
16 پست
اتفاق
1 پست
نخل
1 پست
ماه
7 پست
دل
9 پست
باران
7 پست
من
1 پست
پائیز
3 پست
برگ
4 پست
تو
3 پست
انتظار
4 پست
تنها
3 پست
چشم
12 پست
عاشقانه
1 پست
غروب
1 پست
رویا
1 پست
صدا
5 پست
نگاه
13 پست
ستاره
5 پست
آسمان
5 پست
خورشید
1 پست
شب
13 پست
خاک
1 پست
بوسه
3 پست
خیال
4 پست
زیبا
1 پست
ساحل
1 پست
نام
3 پست
دستانم
8 پست
باد
2 پست
غربت
2 پست
مجنون
2 پست
شعر
2 پست
بهار
2 پست
رقص
2 پست
احساس
3 پست
دست
3 پست
بهانه
1 پست
غم
2 پست
بغض
3 پست
مست
2 پست
شباهنگ
2 پست
قلم
1 پست
قلب
2 پست
عطر
4 پست
هوا
2 پست
نفس
2 پست
خاطرات
1 پست
دلتنگ
3 پست
آرامش
2 پست
لحظه
1 پست
غزل
1 پست
پنجره
2 پست
زمستان
1 پست
عاشق
3 پست
گلدان
2 پست
فراق
2 پست
بیگانه
1 پست
آهو
1 پست
لیلا
1 پست
مشوریده
1 پست
خسته
1 پست
زندگی
1 پست
آغاز
1 پست
گوش
1 پست
مهمان
1 پست
خالی
1 پست
وحشت
1 پست
تشویش
1 پست
مرغ
1 پست
محبوب
1 پست
لطف
1 پست
تشنه
1 پست
حنجره
1 پست
خـــــون
1 پست
جاری
1 پست
دوری
1 پست
دام
1 پست
پرواز
1 پست
پروانه
2 پست
عمر
1 پست
اشک
1 پست
غبار
1 پست
موج
1 پست
مرگ
1 پست
ترس
1 پست